Privacy verklaring

Privacyverklaring Prins Tuinhuisjes B.V.

Dit is de privacyverklaring van Prins Tuinhuisjes B.V. ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27241631 hierna te noemen het bedrijf.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons als verwerkings verantwoordelijke.  Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het  lezen van deze verklaring , stel ze gerust per e-mail aan:
info@prinstuinhuisjes.nl.

Wat bedoelen we met persoonsgegevens en de verwerking daarvan.

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een persoon direct of indirect te identificeren, zoals bijvoorbeeld namen, postadressen, telefoonnummers, e-mailadressen, foto’s of andere gegevens over deze persoon. Verwerken is alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan; bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van gegevens uit onze administratie.

Hoe komen we aan uw gegevens.

Wanneer u die rechtstreeks aan ons geeft (bijvoorbeeld als u proactief contact met ons opneemt, doorgaans per telefoon of e-mail; en/of waar we contact met u opnemen, per telefoon ofwel per e-mail.
Wanneer we meer over u te weten komen op basis van gegevens die ons worden verstrekt of via openbare bronnen;
Wanneer we die via onze website verzamelen (bijvoorbeeld wanneer u het contactformulier invult of een account aanmaakt).

Verwerking van persoonsgegevens.

Indien van toepassing voor het doel van de gegevensverwerking worden de volgende gegevens verwerkt: Naam, adres, emailadres, telefoonnummer, bankgegevens, betaalgegevens.

Wij gebruiken deze gegevens in het algemeen om contact met u op te nemen of te onderhouden en mogelijk ook om:

 • Een offerte toe te sturen;
 • Een opdrachtbevestiging te versturen;
 • Tekeningen te versturen;
 • Een factuur te versturen;
 • Te verwerken in onze administratie en voor archief doeleinden;
 • Communicatie via social media, zoals twitter, en Facebook;
 • Onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de met u gesloten overeenkomsten;
 • Versturen van berichten van derden, waaronder leveranciers;
 • Onze digitale dienstverlening te verbeteren.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doelen, of om te voldoen aan de wettelijke (bewaar) verplichtingen.

De grondslag voor de verwerking van de punten a t/m f betreft (meestal) “uitvoering van de overeenkomst”en voor de punten g t/m i gebaseerd op “toestemming” van de betrokkene. Voor het verkrijgen van uw uitdrukkelijke toestemming zijn wij wettelijk verplicht u een toestemmingsverklaring te laten ondertekenen ofwel via een digitale toestemming op onze website.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals  locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de e Privacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internet instellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Denk hierbij aan postverzending, drukkerijen, hostingdiensten, en automatiseringsdienstverleners. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de diensten uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze derden moeten aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen genomen hebben en geheimhouding betrachten. Wij treffen zelf ook de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen.

Verder kunnen de genoemde persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen ook aan derden verstrekt worden wanneer dit:

 • Noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • Noodzakelijk is ter bescherming van een vitaal belang van u.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens.

U hebt het recht Prins Tuinhuisjes B.V. te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij) Prins Tuinhuisjes B.V. op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Prins Tuinhuisjes B.V.  deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Prinstuinhuisjes B.V. hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Prins Tuinhuisjes B.V. treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens,dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Prins Tuinhuisjes B.V.. Andere websites kunnen hun eigen Privacyverklaring hanteren. Prins Tuinhuisjes B.V. raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende Privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van de Privacyverklaring

Prins Tuinhuisjes B.V. past haar Privacyverklaring van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Prins Tuinhuisjes B.V. raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Prins Tuinhuisjes B.V. er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of Prins Tuinhuisjes B.V. verzoekt tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Joop Prins
E-mail: info@prinstuinhuisjes.nl
Telefoonnummer: 06-51523285