Op welke grondsoort bouwt u uw tuinhuis?

zondag 11 september 2016

Grondsoorten in Nederland om rekening mee te houden bij het maken van een fundering voor een tuinhuis.

De grondslag bepalen voor het maken van een fundament voor een tuinhuis is niet altijd eenvoudig. Hier volgt een kleine instructie hoe u dit het beste kan doen. Er zijn in Nederland veel verschillende grondsoorten met allemaal diverse eigenschappen. De in Nederland meest voorkomende grond soorten zijn:

 • veen
 • zand 
 • lichte zavel 
 • zware zavel
 • lichte klei, zware klei

Op onderstaande kaartje ziet u welke grondslag er in Nederland waar voorkomt.

Aaterra kaart van grondsoorten in Nederland
grondsoorten in Nederland Bron:Alterra 

Per grond type worden de volgende punten behandeld.

 • Stabiliteit
 • Waterdoorlaatbaarheid
 • Bewerkbaarheid
 • Mogelijkheden om te verdichten.

 


Bron: Hogeschool Utrecht

Het is vanuit het kaartje nooit helemaal zeker te zeggen welke type grond er bij u is. De verschillende soorten komen zelden in zuivere vorm voor en er is vaak ook nog een zodelaag aangebracht.

Veengrond

Veengrond is ontstaan in de oude stroom en moeras gebieden en bestaat voornamelijk uit planten resten. 

 • Stabiliteit
  • Veengrond is een hele slappe grond en heeft als uitdagende eigenschap dat het inklinkt (verdwijnt door het wegrotten van de plantenresten). Dit betekent dat ieder jaar de grond daalt. Wanneer u een fundering gaat maken is dit vervelende eigenschap. Een straat werk zakt als het ware gewoon weg in de grond. Als het zakken overal even hard gaat is het niet zo een probleem. Vaak is het echter niet zo.
 • Waterdoorlaatbaarheid
  • De waterdoorlatendheid van veen is slecht het kan wel veel water bergen en ook redelijk goed horizontaal verwerken. 
 • Bewerkbaarheid
  • Veen gaat nadat het bewerkt is sneller inklinken (rotten) omdat het belucht is. 
 • Mogelijkheden om te verdichten.
  • Veengrond laat zich slecht verdichten. Het zijn zoals genoemd planten resten en deze zijn redelijk in staat om in hun oude vorm terug te komen net als een matras. 

Tip: Laat veengrond vooral met rust en ga het niet eerst omspitten. Gebruik palen om een stabiele fundering te maken.

Zandgrond

 • Stabiliteit
  • De stabiliteit van zandgrond is heel goed. Zand heeft de mogelijkheid om druk aan de oppervlakte als een soort kegel naar de onderliggende lagen te verdelen. (zie afbeelding)

fundering met zand
Kegel vorm met kracht overbrenging naar 
onderliggende lagen

 

 • Waterdoorlaatbaarheid
  • De waterdoorlatendheid van zandgrond is goed. Door de ruimte tussen de korreltjes kan watervrij eenvoudig weg stromen.
 • Bewerkbaarheid
  • Zandgrond is zeer eenvoudig te bewerken het laat zich gemakkelijk 
 • mogelijkheden om te verdichten.
  • De stabiliteit kan eenvoudig worden verbetert door met een trilplaat de grond aan te trillen, of door inspoelen van de grond op de plaats van de fundering. De zandkorrels richten zich dan en zullen kleinere ruimten krijgen. (Denk even aan het schudden van de gemalen koffie wanneer hetnet niet in de bewaardoor past). Bij een al lange tijd niet bewerkte grond is het minder noodzakelijk om de grond aan te trillen. Wanneer de grond vers opgebracht is of recent beroerd dan is het wel verstandig de grond in te trillen. Tril platen zijn te huur bij de lokale doe het zelf centra en soms hoveniers en straatmakers. 

   Tip: Wanneer u het straatwerk laat maken let dan op dat de hovenier of straatmaker een trilplaat gebruikt. 

Lichte en zware zavelgrond

We maken geen onderscheid tussen de lichte en zware zavelgrond. Voor het maken van een fundering blijkt dat het weinig verschil maakt of het een lichte of zware zavel grond is.

 • Stabiliteit
  • De stabiliteit van zavelgrond is matig tot groot. Er hoeven geen moeilijke constructies gemaakt te worden om een stabiele fundering te realiseren.
 • Waterdoorlaatbaarheid
  • Over de waterdoorlatendheid van een zavelgrond hoeft u zich geen zorgen te maken. wel kan tijdens het bewerken in regenachtig weer er gemakkelijk plassen op blijven staan.
 • Bewerkbaarheid
  • Zavel grond is in droge toestand redelijk goed te bewerken. 
 • mogelijkheden om te verdichten.
  • zavelgrond heeft van nature een redelijk goede stabiliteit en klinkt niet in.

Tip: Breng een zandlaag aan en tril deze in terwijl het niet al te nat is.

Lichte en zware kleigrond

Lichte en zware kleigronden hebben voor het maken van een fundering geen noemenswaardige verschillen.

 • Stabiliteit
  • De stabiliteit van klei is redelijk goed. Het is wel samen te drukken maar klinkt daarna niet in.
 • Waterdoorlaatbaarheid
  • De waterdoorlatendheid van klei is soms heel slecht. Het wil wel eens helpen om grote gaten in de grond te boren en deze te vullen met grind en/of zand zodat het water naar de lager gelegen lagen kan stromen. 
 • Bewerkbaarheid
  • Klei en met name zware klei is zslecht te bewerken en kleeft heel erg. Het is noodzakelijk om eerst een zandlaag aan te brengen alvorens er een straatwerk gemaakt kan worden.
 • mogelijkheden om te verdichten.
  • Klei laat zich slecht verdichten en het opgebrachte zand dient om de druk te verdelen naar de ondergrond.

 

Tip: Breng een (niet al te dunne) zandlaag aan en tril deze in.

Meer blogitems