fundering op palen voor een tuinhuis.

woensdag 14 september 2016

Het hoe en wat van een hardhouten palen fundering.

Behandelde thema's

 • Waarom kiezen voor een hardhouten palen fundering. 
 • Waar een hardhouten palen fundering toepassen.
 • Benodigde materialen.
 • Berekening van de kosten.
 • Uitvoering van de werkzaamheden
  • Tips en valkuilen.
  • Gereedschap.
  • Arbeidstijd.

Waarom kiezen voor een hardhouten palen fundering. 

Een hardhouten fundering is redelijk eenvoudig te maken en is geschikt voor projecten waar het gewicht niet extreem groot wordt. Dit is eigenlijk voor ieder tuinhuis of prieel met afmetingen tot 50m2 of 10m x 5m. Voor het inslaan van de palen zijn geen zware machines nodig. Het is door iemand die handig is zelf te doen. Wanneer u zelf niet zo handig bent of geen tijd heeft is er altijd een hovenier of beschoeiing specialist in de buurt die u kan helpen.

Waar een hardhouten palen fundering toepassen.

Wij adviseren om op een instabiele of slappe grond een met palen gefundeerde fundering te maken. Een van de mogelijkheden is om een hardhouten frame te maken waar het tuinhuis op geplaatst wordt. Een hardhouten palen fundering geeft een hoge weerstand tegen zakken. Het is nog geen 100% zekerheid. Wanneer u dat wenst moet u denken aan een heipalen fundering. Hierbij wordt door middel van een sonderingsplan of met behulp van stapelpalen een woning fundering gemaakt. Vaak is dit te kostbaar of slecht uitvoerbaar. 

Benodigde materialen.

De verschillende onderdelen van een hardhouten palenframe zijn. 

 • De fundering of sonderingspalen (palen welke de grond in gaan).
 • De dwars en rand liggers.
 • Slotbouten met grote ringen.

De fundering of sonderingpalen.

Deze kunnen in verschillende afmetingen gebruikt worden. De meest voorkomende kopmaten zijn 6cm x 6cm, 7cm x 7cm of 9cm x 9cm. De lengte van de palen varieerd sterk. De stabiliteit van de grond of de aanwezigheid van een harde laag (zandplaat) bepaald welke lengte gebruikt wordt. (lokale hoveniers weten in de regel welke lengte het beste gebruikt kan worden in uw gebied.
De stabiliteit van een veenlaag kan bijvoorbeeld al sterk verschillen. In de veengebieden rond Boskoop en Reeuwijk is de veenlaag bijvoorbeeld heel slap (dik water). Er worden wel grapjes gemaakt dat wanneer je, je laarzen buiten laat staan ze de volgende ochtend weg gezakt zijn. Ook zijn omstandigheden waarbij op een oude sloot gebouwd wordt. In deze gevallen wordt meestal een paal met een lengte van 4 meter gebruikt. In de regel zijn dit de palen met een grotere kopmaat 7cm x 7cm of 9cm x9cm. Ons advies is om eerder meerpalen dan palen met een grotere kopmaat te nemen. De kosten per m3 hout zijn vaak gunstiger bij kleinere maten. De onderlinge afstand wordt kleiner bij meer palen waardoor de weerstand beter verdeelt wordt over het gehele fundament.

Bij de wat stabielere veengronden kan worden volstaan met een paal lengte van 300 of 250cm. Hierbij wordt de kopmaat vaak iets kleiner 6cm x 6cm of 7cm x 7cm. 

De overige instabiele gronden kunnen vaak met nog kortere palen gedaan worden. Wij adviseren om dan 250cm palen te gebruiken en het gedeelte dat u niet meer de grond in krijgt af te zagen. De onderlinge afstand is bij voorkeur niet meer dan 80cm.

Dwars en rand liggers.

De dwarsliggers zijn de balken waar het huisje uiteindelijk op komt te staan. Deze verbind de funderingspalen onderling. Dit geeft samenhang aan het geheel en moet netjes waterpas worden gemaaakt. De afmetingen van deze balken is in de regel 50mm x 105mm of een maat hierbij in de buurt. De balken worden staande toegepast (dus plat tegen de funderingspaal aan). U kunt ook een kleinere balk nemen en dan de funderingspalen dichter op elkaar zetten.

Slotbouten met grote ringen.

De slotbouten hebben een minmale dikte van 10mm. De lengte van de slotbout moet tenminste 2cm groter zijn dan de dikte van de paal en de dikte van de rand of dwarsligger. Dus bij een paaldikte van 6cm en en dwarsligger van 50mm heeft u een slotbout lengte van 13cm nodig.Wanneer de paal dikte of de dikte van de draagbalk groter wordt. Is het nodig om ook een dikkere slotbout te gebruiken.

Uitvoering van de werkzaamheden.

Uitzetten van de bouwplaats.

Wanneer de bouwplaats wordt uitgezet dient u rekening te houden met overhangende bomen. uitstekende goten en andere belemmeringen boven de grond. Zeker wanneer er een overstek aan het tuinhuis of prieel komt. Om goed te kunnen bepalen waar en hoe groot het huisje kan worden dient u te meten. De ruimte welke het tuinhuisje gaat vullen gaat ten koste van uw tuin. Het is daarom van wenselijk dat u zoveel mogelijk aan de grens van uw kavel plaatst. Kanttekening hierbij zijn de gemeentelijke regels ten aanzien van het plaatsen van een tuinhuis of schutting. (omgevingswet) hierin vind u per gemeente of u vergunning nodig heeft. De variabelen zijn afhankelijk van de afmetingen en hoe dicht u op de erfgrens bouwt. De regels zijn per gemeente en gebied binnen de gemeente verschillend en aan wijzigingen onderworpen. Er is een omgevingsloket maar deze geeft bij enige twijfel aan dat vergunning moet worden aangevraagd. Bij een gesprek op het gemeentehuis blijkt het dan vaak niet nodig. Ons advies is om even een (telefonische) afspraak te maken om te informeren naar de mogelijkheden bij u. De trend is dat steeds meer mag en dit schept mogelijkheden. Dit is met name wanneer u niet te dicht op de erfgrens bouwt. Algemeen is dat tot 30m2 en 50cm uit de erfgrens vergunning vrij is.

Bouwplaats vrij maken van begroeiing zoals bomen en struiken.

De volgende stap is om de bouwplaats vrij te maken van begroeiing. Zorg daarbij dat boom wortels en stronken zo veel mogelijk worden verwijdert.

Tip:meet na het verwijderen van de bergoeiing de ruimte nogmaals na.

uitgraven van de bouwplaats.

Soms ligt het grond nivo te hoog om direct de fundering van het huisje er op te plaatsen. Dan is het zaak dat u eerst het terrein af graaft.In de regel komt het vloer nivo weer ca.  10cm hoger dan het grond nivo.

Het slaan van de palen

De palen worden met behulp van een grondboor en een heiblok de grond in gedreven. De lengte van de palen is afhankelijk van de stabiliteit van de ondergrond. Deze wordt weer beinvloed door de grondslag. In de regel worden 2,5 meter palen van 60 x 60 of 70 x 70 gebruikt.Wanneer het veel palen zijn kunt u deskundigen met een pneumatisch heiblok vragen het voor u te doen. 

Berekening van de kosten.

Een solide sterke hardhouten palen fundering is niet goedkoop. Wanneer u de werkzaamheden zelf uitvoerd scheelt dit wel aanzienlijk.Bijkomend voordeel is dat u gegarandeerd een goede nachtrust tegemoet gaat. 
Voor het benodigd aantal palen hanteren we de volgende regel. Om de maximaal 80cm komt er een paal of een volgende draagbalk. De prijs van de palen hangt sterk samen met de kopmaat van de paal. 

De liggerbalken hebben hun sterkte als ze staande worden toegepast. Wij adviseren om balken met een hoogte van 105mm en een dikte van ongeveer 50mm. Het voordeel is dat deze redelijk eenvoudig aan de palen te bevestigen zijn middels slotbouten.

De bouten om de liggerbalken aan de palen te bevestigen zijn slotbouten met een grote ring aan de achterzijde. De reden van de grote ring is dat anders de moer teveel in het hout zou frezen. Hierdoor zou de constructie op termijn kunnen verzwakken. De dikte van de bouten kan 10mm of meer zijn. 

Tip :Let op dat de lengte van de bouten passend is voor de paaldikte + de liggerblak dikte. Anders heeft hij te weinig houvast of is het schroefdraad op voordat de bout goed strak zit.

Valkuilen.

 • Te kleine paaltjes
 • Te korte paaltjes
 • Te weinig paaltjes
 • Te lichte liggerbalken 
 • Palen niet ver genoeg de grond in geslagen
 • Palen die alle kanten op gaan door vervuiling van harde materialen in de grond. 

Tips

 • Zorg voor palen met voldoende lengte. (Wanneer  ze niet ver de grond in te krijgen zijn kunt u het restje gebruiken om de onderlinge afstand nog kleiner te maken.
 • Sla de palen toch dieper wanneer het moeilijk gaat.
 • Bevestig de ligger balken eerst even met een lijmklem streep de gewenste hoogte af en zaag dan eerst de paal ietsje korter. (het is dan makkelijker om te zagen en deze steekt dan nooit boven de ligger uit)

Gereedschap.

Het benodigde gereedschap is het volgende.

 • Boormachine 
 • boortje 10mm (of meer) met voldoende lengte om door de paal en de staander te gaan.
 • Hamer
 • Heiblok
 • grondboor
 • Trapje (stevige) u gaat hier met het heiblok boven op staan en dan met het heiblok slaan
 • Steek/ringsleutel.

Arbeidstijd.

De arbeidstijd is sterk afhankelijk van de afmetingen van het tuinhuis waar de fundering voor is en het vakmanschap (brute kracht) van de uitvoerder. Houd er wel rekening mee dat het in de regel langer duurt dan u denkt om een goede en duurzame fundering op palen te maken. 

Meer blogitems